Przemysł 4.0- co to jest?

Przemysł 4.0, to inaczej zwana czwarta rewolucja przemysłowa. Określenie to stosuje się odnośnie zmian, które pod wpływem technologii zachodzą w produkcji przemysłowej. Ale czego one właściwie dotyczą i w jaki sposób wpłyną na Twoją firmę?

Dlaczego właściwie czwarta rewolucja przemysłowa?

Jest to nazywane właśnie tym terminem, ponieważ pierwsza była produkcja napędzana siłą pary, następnie masowa produkcja z zastosowaniem energii elektrycznej, trzecią natomiast była sterowana komputerowo zautomatyzowana linia produkcyjna, a teraz nastał czas, gdy wprowadzany jest czwarty rodzaj, czyli jednorodny system cyber-fizyczny.

Czym jest jednorodny system cyber-fizyczny?

Jest to kombinacja elementów sprzętu, komunikacji, oprogramowania. Szczególny nacisk kładzie się jednak na komunikację. Maszyny w firmach stają się coraz bardziej inteligentne, oraz zintegrowane ze sobą, w sposób taki, aby mogły się między sobą komunikować i korzystać ze wspólnych danych. Szacuje się, że inteligentne maszyny spowodują wzrost produkcji o 30%, a spadek kosztów o 25%.

Czy dotyczy to tylko przedsiębiorstw  produkcyjnych?

Nie, wpłynie to również na wszystkich uczestników rynku. Jednocześnie pomoże to firmom produkującym, jak również usługodawcom.

Czy inteligentne maszyny zastąpią ludzi?

Niektóre maszyny są w stanie zastąpić w pewnym sensie ludzi, jednak w dalszym ciągu ktoś musi je kontrolować, dlatego nie odbierają one pracy. Są one raczej sposobem na zwiększenie produkcji, w możliwie jak najmniej kosztowny sposób i najmniej czasochłonny. Maszyny mają swoje mocne strony, jednak jest wiele czynności, których nie są w stanie wykonać tak precyzyjnie jak ludzie. Dlatego w wielu zakładach stawia się jednak na zatrudnienie pracownika, aby jakość produktu była jak najlepsza.

Jakie są zalety maszyn?

Maszyny z pewnością radzą sobie lepiej niż ludzie w logice „Jeżeli- to- w przeciwnym razie”. Są one lepsze w szybszej analizie odpowiedzi na pytania zamknięte. Ich największą zaletą jest jednak to, że są one znacznie szybsze i bardziej wydajne w operacjach statystycznych oraz matematycznych.